Mekah Adalah Pusat Bumi

“Firman Allah Ta’ala yang artinya : “Allah telah menjadikan Kaabah, rumah suci itu sebagai pusat bagi manusia...!!!” (Surah Maa’idah: 97)
“Neil Amstrong telah membuktikan bahwa kota Mekah yang tempat terletaknya Ka'bah adalah pusat kepada planet Bumi...!!!”

Sebenarnya di dalam Al-Quran terlebih dahulu membicarakan perkara ini, sebagai hamba Allah yang diberikan akal fikiran perlulah meneliti dan berfikir disebalik rahsia² yang terkandung di dalam ayat² suci Al-Quran Al-Karim.

Di antara Kalam² Allah Ta’ala mengenai Mekah Pusat Bumi.

Firman Allah yang artinya : “Demikianlah Kami wahyukan kepadamu al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Mekah) dan sekalian penduduk dunia di sekelilingnya (negeri² di sekelilingnya)...!!!” (asy-Syura: 7)

Kata “Ummul Qura” bererti induk bagi kota² lain, dan kota² di sekelilingnya, menunjukkan Mekah adalah pusat bagi kota² lain, dan yang lain hanyalah berada di sekelilingnya.

Lebih dari itu, kata “ummu” (ibu) mempunyai arti yang cukup penting dan luas di dalam peradaban Islam. Sebagaimana seorang ibu adalah sumber dari keturunan, maka Mekah juga merupakan sumber dari semua negeri lain serta keunggulan di atas semua kota.

Allah berfirman lagi yang artinya : “Wahai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembusi (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusinya kecuali dengan kekuatan (ilmu pengetahuan)...!!!” (ar-Rahman: 33)

Kata “aqthar” adalah bentuk jamak dari kata “qutr” yang bererti diameter, dan ia mengacu pada langit dan bumi yang mempunyai banyak diameter.

Berdasarkan ayat ini dapat difahami bahwa diameter lapisan² langit itu di atas diameter bumi (tujuh lempengan bumi). Jika Mekah berada di tengah² bumi, dengan itu bererti bahawa Mekah juga berada di tengah² lapisan² langit.

Selain itu ada hadis yang menerangkan bahawa Masjidil Haram di Mekah, tempat ka'bah berada itu ada di tengah² tujuh lapisan langit dan tujuh lapisan yang membentuk bumi.

Nabi Muhammad S.A.W. bersabda maksudnya : “Wahai orang² Mekah, wahai orang² Quraisy , sesungguhnya kamu berada di bawah pertengahan langit...!!!”

Berdasarkan penelitian di atas, bahawa Mekah berada pada tengah² bumi (pusat dunia), maka benar² diyakini bahawa Kota Suci Mekah, bukan Greenwich, yang seharusnya dijadikan rujukan waktu dunia. – (Dipetik dari Eramuslim “Makkah Sebagai Pusat Bumi” Oleh Dr. Mohamad Daudah)

Neil Amstrong membuktikan bahwa kota Mekah yang terletaknya Kaabah adalah pusat kepada planet Bumi, sedangkan Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu telah berbicara mengenai kota Mekah dan kaabah adalah pusat bumi ini.

Ketika kali pertama Neil Amstrong melakukan perjalanan ke luar angkasa dan mengambil gambar planet Bumi, dia berkata, “Planet Bumi ternyata bertumpu di kawasan yang sangat gelap, dan di manakah ia berpusat...???” Fakta ini telah diteliti melalui sebuah penelitian ilmiah.

Para angkasawan telah menemui bahawa planet Bumi itu mengeluarkan satu radiasi, secara rasmi mereka mengumumkannya di Internet, tetapi sayangnya 21 hari kemudian website tersebut hilang dan seperti ada alasan tersembunyi di sebalik penghapusan laman web tersebut.

Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, ternyatalah radiasi tersebut berpusat di kota Mekah, dan tepatnya berasal daripada Ka'bah. Yang mengejutkan adalah radiasi tersebut bersifat infinite (tidak berakhir). Perkara ini terbukti ketika mereka mengambil foto planet Mars, radiasi tersebut masih berlanjutan. Para peneliti Muslim mempercayai bahawa radiasi ini memiliki karakteristik dan menghubungkan antara Ka'bah di planet Bumi dengan Ka'bah di alam akhirat.

Di tengah² antara kutub utara dan kutub selatan, terdapat suatu ruang yang bernama ’’Zero Magnetism Area’’, di mana apabila kita mengeluarkan kompas di kawasan tersebut, maka jarum kompas tersebut tidak akan bergerak sama sekali kerana daya tarikan yang sama besar antara kedua kutub .

Itulah sebabnya jika seseorang tinggal di Mekah, maka dia akan hidup lebih lama, lebih sehat, dan tidak banyak dipengaruhi oleh banyak kekuatan graviti. Oleh sebab itu lah ketika kita mengelilingi Ka'bah, maka seakan² diri kita dicas oleh suatu tenaga misteri yang menyebabkan kita bertenaga ketika mengelilingi kaabah dan ini adalah fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah.

Penelitian lainnya menyatakan bahawa batu Hajar Aswad merupakan batu tertua di dunia dan juga boleh terapung di air. Di sebuah muzium di negara Inggeris, terdapat tiga buah potongan batu tersebut (dari Kaabah) dan pihak muzium juga mengatakan bahawa bongkahan batu² tersebut bukan berasal dari sistem suria kita.

Rasulullah S.A.W. bersabda : “Hajar Aswad itu diturunkan dari syurga, warnanya lebih putih dari pada susu, dan dosa² anak cucu Adam lah yang menjadikannya hitam...!!!” (Jami’ al-Tirmidzi al-Hajj)

“Hajar Aswad dari batu-batuan Syurga dan tidak ada suatu benda di bumi yang turunnya dari Syurga selain batu itu...!!!” (HR. Thabrani)
Mekah Adalah Pusat Bumi